Складиране/Пакетаж

Микро перфорирано фолио CPP film BR

за удължаване на съхранението на свежи продукти предотвратява кръстосано заразяване Микро перфорирано фолио CPP film coextruded polypropylene film
 

АВЕТА-електронна сортировъчна машина за салатни краставици, тип E8

Поради малкият брой движеши се части машината е особено безшумна. Седемте теглови категории между 20 грама и 1500 грама биват сверявани с помощта на електронна теглова единица и електронна памет чрез просто въртене на копчето за нагласа. При необходимост могат да бъдат нагласени 2 съседни събирателни съда за едно и също тегло. Въведените теглови категории и даже теглото на всяка краставица могат да бъдат прочетени дигитално.
 

пълнач за бокс-палети на сухо

 

Ролерстар (Rollerstar)

Машина за сортиране на ябълки марка АВЕТА Ролерстар, Rollerstar
 
стр. [1]
ВИСЕР-ОПОРА ООД 2017